...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Szkoła podstawowa w Polanie będzie zamknięta przez Gminę i prowadzona przez Stowarzyszenie

Radni Gminy Czarna na sesji w dniu 24.02.2005 roku przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks.Kardynała S. Wyszyńskiego w Polanie. W uzasadnieniu podano, że rzeczywistym celem likwidacji szkoły jest przekazanie jej wiejskiemu stowarzyszeniu, które ma poprowadzić szkołę od dnia 31.08.2005 roku. Gmina uważa, że nie stać jej na dalsze prowadzenie szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zanim radni większością głosów (na 13 radnych, 11 głosowało za przyjęciem uchwały, 2 się wstrzymało) przegłosowali uchwałę, zostało zawarte porozumienie między Radą Pedagogiczną Szkoły, a gminą Czarna. Porozumienie to zostało przyjęte jednogłośnie przez radnych. Porozumienie określa warunki przekazania szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie.

Po przejęciu Szkoły Podstawowej przez Stowarzyszenie Gmina i jej samorząd zapewnia i gwarantuje pomoc w funkcjonowaniu Szkoły i Stowarzyszenia, które ją przejmie. Wedle zawartego porozumienia, Gmina zapewni pracę w szkołach w Czarnej trzem nauczycielom z Polany. W ten sposób z jednej strony ci nauczyciele mają, gwarancję pracy w szkołach w Czarnej, a z drugiej strony mogą w całości lub częściowo oddać godziny dydaktyczne nauczycielom, którzy będą zatrudnieni przez Stowarzyszenie w Szkole w Polanie.

szkoła w Polanie W szkole.

Gmina przekaże nieodpłatnie budynek szkoły ( bez mieszkania ) wraz z terenem przyszkolnym, bez żadnych obciążeń i nieruchomości te nie będą obciążone podatkiem. Przekaże też nieodpłatnie w użyczenie nieruchomości po dawnej RSP w Polanie w celu stworzenia warunków do działalności gospodarczej Stowarzyszenia, na zasadach takich jak obiekty szkolne, a pożytki z niej zasilą budżet Stowarzyszenia.

Nieodpłatnie poprowadzi sprawy administracyjno-księgowe Stowarzyszenia. Będzie służyć pomocą w remontach i naprawach w szkole oraz wybuduje budynek składowy na opał. Opał ma zabezpieczyć przez co najmniej 5 lat. Będzie przekazywać pieniądze na klasę zerową w wysokości subwencji oświatowej przypadającej na każde dziecko.

Niektórzy mają do szkoły naprawdę pod górę

Gmina ponadto zapewni pełne utrzymanie szkoły do 31 grudnia 2005r. w tym zatrudnionych przez Stowarzyszenie nauczycieli, na dotychczasowych zasadach płacowych. Natomiast Rada Pedagogiczna Szkoły w Polanie zobowiązała się współzorganizować Stowarzyszenie gwarantujące przejęcie i funkcjonowanie Szkoły, aby poziom nauczania dzieci był co najmniej na takim samym poziomie co teraz. Nie może jednak nikomu dać gwarancji zatrudnienia, gdyż organem do tego uprawnionym będzie nowo powstałe Stowarzyszenie.

Szkoła Podstawowa w Polanie zwróciła się o pomoc do stowarzyszenia "Edukator" przejmującego małe szkoły zamykane z powodów ekonomicznych przez samorządy gminne.

Pierwsze lekcje w zerówce

Stowarzyszenie to wyraziło chęć współpracy z polańską szkołą. 03.03.2005 w szkole odbyło się zebranie członków założycieli Zamiejscowego Oddziału Stowarzyszenia "Edukator", które od września tego roku poprowadzi szkołę podstawową w Polanie. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" z Łomży prowadzi już 17 szkół podstawowych zamkniętych przez władze samorządowe z powodów ekonomicznych oraz ma cztery Oddziały Zamiejscowe. Oddział w Polanie będzie piątym Oddziałem Zamiejscowym.

W zebraniu uczestniczyło 36 osób, ale do stowarzyszenia zapisało się 29. Już po zebraniu zapisała się 1 osoba, więc Oddział liczy 30 osób. Ta liczba może się zwiększyć, ponieważ jest możliwość, aby jeszcze się dopisać. Można oczywiście też wspierać szkołę nie będąc członkiem stowarzyszenia.

Wybrano władze Polańskiego Oddziału Stowarzyszenia "Edukator" w następującym składzie:

  Zarząd:
 • Stanisław Myśliński- prezes
 • Karolina Smoleńska- wiceprezes
 • Barbara Michno- skarbnik
 • Andrzej Majewski- sekretarz
 • Anna Stępniewska- członek zarządu
 • Lena Wiercińska- członek zarządu
 • Andrzej Gałek- członek zarządu
  Komisja Rewizyjna:
 • Bogdan Mikrut- przewodniczący
 • Maria Faran- członek
 • Maria Piotrowicz- członek

Jak funkcjonuje taka szkoła stowarzyszeniowa?

Polana - szkoła w roku 1959 A tak było w roku 1959

Idea jest taka, aby szkoła stała się centrum kulturalnym wsi i miejscem nie tylko kształcenia dzieci, ale także organizowania kursów edukacyjnych (np. : komputerowych, językowych i innych) także i dla dorosłych mieszkańców. Rodzice muszą się bardziej zaangażować w funkcjonowanie szkoły, pomagać w remontach, dbać o szkołę, wykonywać pewne prace porządkowe. Wiadomo, bowiem że pieniędzy, przynajmniej na początku będzie mało (nauczyciele zatrudnieni tylko w Polanie przez stowarzyszenie będą zarabiali mniej niż dotychczas) i pomoc rodziców to znaczna oszczędność w budżecie szkoły.

Zarząd stowarzyszenia z kolei powinien postarać o pozyskanie środków finansowych i rzeczy trwałych od sponsorów-firm i osób prywatnych chcących wesprzeć szkołę oraz środków, które można pozyskać z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wynika z tego, że funkcjonowanie szkoły na nowych zasadach będzie kosztowało zarówno rodziców jak i członków stowarzyszenia wiele pracy i zaangażowania. Potrzebna będzie wszelka pomoc, przede wszystkim finansowa.

Już teraz można przekazać 1 % podatku oddawanego do urzędu skarbowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkołę w Polanie. Podatnika nic to nie kosztuje, ponieważ kwota ta odliczona jest podatku, który wpłacają do urzędu skarbowego.

UWAGA: od roku podatkowego 2007 zaszły zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku na OPP. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

W celu przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dla Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie należy w deklaracji podatkowej za 2007 rok podać pełną nazwę organizacji pożytku publicznego oraz jej nr KRS:

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" - Łomża, KRS: 0000048046.

Dodatkowo prosimy o wpisanie "Szkoła w Polanie" w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.

Skromna szatnia

Karolina Smoleńska

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023