...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Wiadomości 2013 | Szkolenia pasterskie

Czy tradycyjne pasterstwo pozostanie w polskich Karpatach? - szkolenie pasterskie w projekcie "Karpaty Łączą" w dniu 26 lutego 2013r w Rymanowie


27.02.2013

Od stuleci mieszkańcy Karpat prowadzili aktywną gospodarkę pasterską, organizowali też wspólny wypas zwierząt. W ostatnich dziesięcioleciach można jednak zauważyć spadek liczby gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. W związku z tym maleje również grono osób utrzymujących się z produkcji wyrobów tradycyjnych. Zwiększają się natomiast zagrożenia wynikające z tego stanu rzeczy dla zachowania bioróżnorodności regionu.

Adam Pikuła Adam Pikuła
foto: P. Kutiak

W celu zahamowania tych niekorzystnych zjawisk oraz odbudowy tradycyjnej gospodarki pasterskiej w regionie, organizacje realizujące projekt "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" prowadzą szkolenia dla społeczności lokalnych poświęcone tematyce pasterskiej.

Szkolenia i spotkania pasterskie mają odbudować więź pomiędzy społecznościami lokalnymi, które odwołują się do tradycji pasterskich na obszarze całych Karpat - podkreśla Patrycja Piekut, Koordynator Projektu (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) - Są podstawą do tworzenia sieci współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz kulturowego wypasu, wspierają lokalną inicjatywę z tym związaną, kreują lokalnych liderów pasterskich (baców) oraz tworzą zręby organizacyjne gospodarstw pasterskich (sałaszów) - dodaje.

Społecznościom lokalnym oferowana jest wszechstronna pomoc ukierunkowana na utrzymanie wypasu kulturowego, jak również odtworzenie takiego wypasu. Współpraca nie ograniczy się do czasu szkolenia czy spotkania pasterskiego lecz będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach czy nawet latach - dla uzyskania trwałych efektów.

Na obszarach, gdzie pasterstwo jest ciągle obecną formą gospodarowania spotkania prowadzone w ramach projektu "Karpaty Łączą" pogłębiają wiedzę z zakresu historii pasterstwa, organizacji i funkcjonowania rynku produktów lokalnych, przepisów i uregulowań prawnych (w tym weterynaryjnych) - mówi Józef Michałek, współorganizator szkoleń (Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia "Gazdowie") - Koncentrują się na zagadnieniach związanych z wytwarzaniem i sprzedażą serów i innych produktów, pogłębiania i rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zawodzie baca i juhas.

Piotr Kohut Piotr Kohut
foto: P. Kutiak

Okazją do zaprezentowania dobrych praktyk realizowanych w ramach projektu "Karpaty Łączą", w tym również planowanego Redyku Karpackiego Transhumance 2013 było spotkanie informacyjne w Rymanowie w restauracji "Jaś Wędrowniczek". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podkarpackich samorządów, nadleśnictw, mediów i organizacji pozarządowych. Wykłady o tematyce karpackiej przeprowadzili prelegenci z województwa śląskiego i podkarpackiego. Tematem prezentowanym przez Piotra Kohuta z Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne była "Realizacja Redyku Karpackiego jako przykład promocji ekstensywnego pasterstwa transhumancyjnego w Karpatach", tematykę wypasu kulturowego w Karpatach jako założeń projektowych "Karpaty Łączą" omówił Józef Michałek, koordynator punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego w województwie śląskim.

Środowisko podkarpackich organizacji reprezentował Adam Pikuła właściciel pensjonatu Gościniec Rabe k. Ustrzyk Dolnych z tematem "Pasterstwo w kontekście rozwoju turystyki w Bieszczadach" oraz Piotr Kutiak (Urząd Miasta Sanoka, Porozumienie Karpackie), który omówił projektowaną trasę Redyku Karpackiego w Bieszczadach oraz towarzyszące temu wydarzeniu imprezy.

Szkolenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalne społeczności. Organizatorzy zachęcają do kontaktu z sekretariatem projektu "Karpaty Łączą" (sekretariat@karpatylacza.pl) przedstawicieli środowisk lokalnych zainteresowanych zorganizowaniem spotkania w ich okolicy.

Spotkania są też okazją do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami i akcjami promującymi pasterstwo. np. redyki regionalne czy międzynarodowy Redyk Karpacki.

Najbliższe szkolenia odbędą się w: Jabłonce (27.02), Rożnowie (28.02), Rabem k.Ustrzyk Dolnych (08.03).

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" to projekt współfinansowany w latach 2012-2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Trasa redyku 2013 Trasa redyku 2013
foto: P. Kutiak
Konferencja redyku 2013 Konferencja
foto: P. Kutiak
Adam Pikuła i Piotr Kohut Adam Pikuła i Piotr Kohut
foto: P. Kutiak

Zobacz także:

Spotkanie informacyjne w sprawie Redyku Karpackiego Transhumance 2013 w Magurskim Parku Narodowym

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024