...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

Polecamy:

Domek Skowronek
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Dom na Skale
Brak obsługi Adobe Flash.
Czadzie Sioło
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Gęsi Zakręt
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Domki nad Soliną
Raj Helmuta
Bieszczadzka kryjówka


» Miejscowości «

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

» Dawne wsie «

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Warto wiedzieć | Nordic walking

Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego

Z inicjatywy Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego "Caritas" w Myczkowcach i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku przy wsparciu gmin Solina i Olszanica oraz Nadleśnictw Lesko i Ustrzyki Dolne latem 2011 r. w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego wytyczono 18 tras spacerowych Bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking. Powstały one w oparciu o istniejącą już w terenie, a zwłaszcza w ekomuzeum "W Krainie Bobrów" oraz w otoczeniu Bóbrki sieć szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych.

Jezioro Myczkowieckie Jezioro Myczkowieckie, widok z Kozińca
foto: P. Szechyński

W realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych pracach znakarskich w terenie uczestniczyli częściowo mieszkańcy Myczkowiec, Bóbrki, Zabrodzia, Orelca, Zwierzynia i Uherzec. Poznali oni teren wokół własnych miejscowości oraz zasady znakowania i konserwacji znaków szlaków turystycznych. Jeśli w przyszłości te społeczności lokalne zadbają o ich pielęgnowanie i bieżące utrzymanie, to ta część Bieszczadów stanie się niebawem bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Wzięcie w opiekę poszczególnych odcinków tras przez niektórych właścicieli bazy noclegowej przyczyni się niewątpliwie do podniesienia ich dostępności i wydłużenia sezonu turystycznego.

Trasy spacerowe bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking połączyły 9 miejscowości: Myczkowce - Zwierzyń - Kostryń - Glinne - Uherce Mineralne - Orelec - Bóbrkę - Zabrodzie i Solinę na obszarze trzech gmin: Lesko, Olszanica i Solina. Tworzą one dziś najgęstszą w Bieszczadach sieć szlaków, które łączą najcenniejsze na tym obszarze osobliwości przyrodnicze tj. cztery rezerwaty przyrody (Nad Jeziorem Myczkowieckim, Przełom Sanu pod Grodziskiem, Bobry w Uhercach i Koziniec), pięć pomników przyrody: (Kamień Leski, Skałki pod Kostryniem, Ostaniec nad Orelcem - zwany kamiennym sercem macochy, Wychodnie skalne w pasmach Kozińca i Berda, Wodospad na rzece Olszance) z sześcioma dużymi kompleksami lasów w pasmach Żukowa, Kozińca, Michałowca, Berda, Grodziska i Czulni oraz występującą w nich bogatą fauną i florą.

Uherce Mineralne Uherce Mineralne
foto: P. Szechyński

Nowością są dwie trasy spacerowe: jedna prowadząca wokół Jeziora Myczkowieckiego w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika i druga przystosowana do poruszania się na wózku inwalidzkim (z osobą towarzyszącą) w najpiękniejszym przełomie Sanu między Zwierzyniem a Grodziskiem. Obie powstały w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce i Nadleśnictwem w Lesku. Już latem, br. cieszyły się one niezwykłą popularnością wśród turystów, którzy mogli podziwiać piękno krajobrazu w otoczeniu tego sztucznego zbiornika wodnego spacerując wzdłuż jego linii brzegowej lub w malowniczym przełomie Sanu pod Grodziskiem odwiedzając "cudowne źródełko" w Zwierzyniu.

Każda z wymienionych miejscowości posiada dziś od 3 do 9 własnych tras spacerowych o lokalnych nazwach i dzięki nim bogatszą ofertę wypoczynku. Na przykład: Solina i Zabrodzie otrzymały połączenie z Bóbrką, Orelcem, Uhercami, Myczkowcami, Zwierzyniem, Kostryniem, Glinnem i Leskiem, a wszystkie z wymienionych z Jeziorem Myczkowieckim i Solińskim. Dziś turyści z Myczkowiec mogą wyruszyć na 9 tras, ze Zwierzynia, z Orelca i z Bóbrki na 5 tras, a z Zabrodzia, Kostrynia, Glinnego i Uherzec na 3 trasy spacerowe.

Zwierzyń Zwierzyń, trasa do cudownego źródełka
foto: P. Szechyński

Niektóre z nich np. "Śladami bobrów do Uherzec", "Śladami rysia w pasmach Kozińca i Żukow" czy "Śladami wilka w paśmie Żukowa" cieszą się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych wędrówkami ścieżkami leśnymi. W tej okolicy można podziwiać bogactwo runa leśnego, flory i fauny tego obszaru, rozpoznawać tropy rzadkich zwierząt. Niezapomnianą pamiątką pozostają własne zdjęcia zwierząt leśnych, rzadkich gatunków ptaków, kwiatów, ziół, grzybów, mieszkańców lasu czy malowniczego krajobrazu. Powstały one w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne i prowadzą po istniejących od kilku lat ścieżkach przyrodniczych ekomuzeum "W Krainie Bobrów".

Dla ułatwienia wędrówek w siedmiu miejscowościach ustawiono duże plansze informacyjne (2 x 2 m) z trasami naniesionymi na mapę obejmującą obszar od Soliny po Lesko, Olszanicę, Hoczew, Średnią Wieś i Myczków wg. projektu Wydawnictwa Kartograficznego Compass z Krakowa. Ponadto przy parkingu w Ośrodku "Caritas" w Myczkowcach oraz przy wejściu na każdą ze ścieżek spacerowych umieszczono dodatkowo plansze informacyjne (90 x 150 cm) z mapką i opisem każdej z nich wraz z kilkoma zdjęciami osobliwości występujących na danej trasie.

Wszystkie trasy, historia oraz atrakcje miejscowości, przez które wiodą powyższe szlaki opisane są w bogato ilustrowanym przewodniku turystycznym pt. "Myczkowce i okolice - przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum "W Krainie bobrów" i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego" autorstwa Marii i Stanisława Orłowskich wydanym przez Ośrodek "Caritas" w Myczkowcach. Podany jest w nim szczegółowy przebieg każdej z tras, jej mapka i liczne fotografie. Na końcu przewodnika zamieszczono dodatek zawierający bogaty zbiór fotografii roślin i zwierząt, jakie można spotkać na trasach (łącznie 192 strony i 460 barwnych fotografii).

Wydawnictwo Compass z Krakowa wydało nową, szczegółową mapę Jezioro Myczkowieckie i okolice w skali 1 : 25 000. Na niej przedstawione są trasy spacerowe i jedna prowadzącą szlakami komunikacyjnymi do przejazdu rowerem lub samochodem. Każda z tych 19 tras tworzy pętlę. Oznakowano je piktogramami ułatwiającymi odbywanie wędrówek, które ułatwią też rozmieszczone w terenie na słupach drogowskazy kierunkowe z podanym orientacyjnym czasem wolnego spaceru i odległością w kilometrach.

Jezioro Myczkowieckie i 
okolice w skali 1 : 25 000

Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking powstało w atrakcyjnej turystycznie części Pogórza Bieszczadów sąsiadującej z Jeziorem Myczkowieckim i powinno odciążyć częściowo obszary chronione Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Bogata biocenoza tej części Bieszczadów i łagodna konfiguracja terenu z wieloma miejscami widokowymi powinna stanowić zachętę do odbywania ciekawych, krótkich spacerów lub dłuższych wędrówek po tej malowniczej okolicy. Jest nową ofertą turystyczną dla gości odwiedzających Bieszczady, a zwłaszcza dla miejscowości położonych w pobliżu bieszczadzkich jezior.

Oznakowane trasy prowadzą dolinami i niewielkimi wzniesieniami nie przekraczającymi 500 m n.p.m. poza Czulnią (576 m) k. Leska, na którą można wejść łagodnie od strony Glinnego czy Kostrynia. Tworzono je głównie dla rodzin z dziećmi, wycieczek szkolnych, a także osób starszych poszukujących ciszy i bezpośredniego kontaktu z przyrodą o każdej właściwie porze roku. Nawet zimą można pokonywać je w obuwiu turystycznym lub - przy większym śniegu - na rakietach śnieżnych. Myślę, że warto poznać ten uroczy zakątek Bieszczadów i wędrować nimi z korzyścią dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Stanisław Orłowski
(przewodnik beskidzki)

» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Aktualności wydawnicze

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Jaskinie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Z psem w Bieszczady
Rejsy po Zalewie Solińskim
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking
Wędkarskie eldorado na Sanie
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Zagroda pokazowa żubrów
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Karpackie niebo
Wypał węgla drzewnego
Sery w Bieszczadach
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Przysłup Caryński z Bereżek
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Dziewiętnastka - pkt. widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Kamień leski
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz a przede wszystkim współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Szczegółowe informacje na temat tych plików
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2018
Twoje Bieszczadyon