...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Bieszczader Biuro PodryKonkurs fotograficzny "Dzikie Karpaty północne a człowiek"

Regulamin konkursu:

Bieszczady fot. P. Szechyński

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" we współpracy z Ośrodkiem Informacyjno-Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach w ramach projektu "Śladami derkacza - przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska - Białoruś - Ukraina. Jego celem jest przedstawienie i popularyzacja atrakcji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych północnej części Karpat na pograniczu polsko-ukraińskim oraz promocja turystyki zrównoważonej nie szkodzącej środowisku naturalnemu.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające człowieka na tle dzikiej przyrody Karpat północnych oraz ludzi korzystających w sposób zrównoważony z zasobów przyrodniczych i kulturowych tego regionu (m.in. zwierząt, roślin, atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, zabytków kultury wkomponowanych w krajobraz, turystyki na terenach chronionych, itp.).

4. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie umownie nazywanym "Karpatami północnymi", do których organizatorzy zaliczyli Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie i Wschodnie oraz przyległe Góry Sanocko-Turczańskie, a także Pogórze Dynowskie i Przemyskie.

5. W konkursie przewidziano dwie kategorie:

  • Mieszkańcy Karpat północnych i ich życie
  • Turystyka zrównoważona w Karpatach północnych

4.Ilość prac:

  • Zdjęcia pojedyncze - maksymalnie 3 szt.
  • Zestawy (z oznaczoną kolejnością) - do 4 zdjęć. Zestaw liczony jest jako jedna praca.

Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć z zestawów.

5. Do konkursu przyjmowane będą prace czarno-białe i kolorowe w formie odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze minimum 20 x 30 cm - maksimum 30 x 45 cm. Nie jest możliwe zgłaszanie prac w formie elektronicznej i w formie diapozytywów.
Terminy nadsyłania prac: do dnia 30 września 2007 włącznie (decyduje data stempla pocztowego).
Obrady jury i ogłoszenie wyników: do 31 października 2007r.

6. Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem, kopertę z formularzem, na którym zamieszczone będzie godło autora, jego imię, nazwisko, adres, telefon i ew. e-mail oraz data i miejsce wykonania fotografii, a także nota biograficzna autora. Godło i tytuł zdjęcia lub zestawu zdjęć muszą być też umieszczone na odwrocie każdego zdjęcia.

7. Do prac należy dołączyć płytę CD zawierającą zdjęcie portretowe autora oraz miniaturki zdjęć wysyłanych do konkursu (w formacie nie mniejszym niż 800 x 600 px przy 300 dpi).

8. Zdjęcia należy przesyłać na adres organizatora:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
z dopiskiem:
"Konkurs fotograficzny dzikie Karpaty północne"

9. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

10. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, składające się m.in. z przedstawicieli organizatora, związków i stowarzyszeń twórczych oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną i promocją przyrody, dziedzictwa kulturowego i turystyki.

11. Nagrody: w każdej kategorii tematycznej przewidziano dwie nagrody główne oraz wyróżnienia. Wśród nagród znajduje się m.in. "Bieszczadzki weekend z dziką przyrodą" ufundowany przez firmę » www.dzikaprzyroda.pl
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna. W miejsce nagród rzeczowych nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w katalogu imprezy, na stronie internetowej organizatora, w wydawnictwach organizatora oraz prasie i TV w celu reklamy konkursu.

13. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na wystawach pokonkursowych m.in. w Ośrodku Informacyjno-Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach. Przewidziano także publikację wybranych prac fotograficznych w wydawanym pod koniec 2007r. przewodniku "Dzikie Bieszczady" oraz "Mapie atrakcji przyrodniczych Karpat północnych".

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Do pobrania: » formularz zgłoszeniowy (pdf)

źródło: www.dzikaprzyroda.pl

» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023