Park miniatur - Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach

miniaturowe cerkwie i kościoły południowo-wchodniej Polski oraz Bieszczadów słowackich i ukraińskich
miniatury2017u Park miniatur Myczkowce, sektor słowacki. Cerkwie z Trocan, Topoli, Kalnej Roztoki i Ruskiej Bystrej (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, sektor słowacki. Cerkwie z Trocan, Topoli, Kalnej Roztoki i Ruskiej Bystrej (foto: P. Szechyński)
miniatury2017c Park miniatur Myczkowce, sektor ukraiski. W centrum cerkiew z Drohobycza (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, sektor ukraiski. W centrum cerkiew z Drohobycza (foto: P. Szechyński)
miniatury2017s Park miniatur Myczkowce. Cerkwie z Turzańska, Komańczy i Szczawnego (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce. Cerkwie z Turzańska, Komańczy i Szczawnego (foto: P. Szechyński)
miniatury2017o Park miniatur Myczkowce. Cerkiew prawosławna Komańcza (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce. Cerkiew prawosławna Komańcza (foto: P. Szechyński)
miniatury2017p Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Szczawne (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Szczawne (foto: P. Szechyński)
miniatury2017r Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Rzepedź (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Rzepedź (foto: P. Szechyński)
miniatury2017e Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Bystre (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce. Cerkiew Bystre (foto: P. Szechyński)
miniatury2017j Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017a Park miniatur Myczkowce, cerkiew Ustjanowa Górna (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, cerkiew Ustjanowa Górna (foto: P. Szechyński)
miniatury2017f Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017b Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017d Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017g Park miniatur Myczkowce, cerkiew Jurowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, cerkiew Jurowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017i Park miniatur Myczkowce, cerkiew z Grąziowej (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, cerkiew z Grąziowej (foto: P. Szechyński)
miniatury2017k Park miniatur Myczkowce, cerkiew z Domaradza (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce, cerkiew z Domaradza (foto: P. Szechyński)
miniatury2017h Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017l Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017m Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017n Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
miniatury2017t Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)
Park miniatur Myczkowce (foto: P. Szechyński)