Jaworzec i Łuh, cmentarze i miejsca po cerkwiach

jaworzec4 Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
jaworzec1 Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
jaworzec5 Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
jaworzec3 Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
jaworzec2014a Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
jaworzec2 Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2019 (foto: P. Szechyński)
05d Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
jaworzec2012a Jaworzec, cmentarz, 2012 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2012 (foto: P. Szechyński)
04d Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
06d Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
07d Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
12d Jaworzec, miejsce po cerkwi, 2014
Jaworzec, miejsce po cerkwi, 2014
13d Jaworzec, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Jaworzec, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
luh1 Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
luh2 Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
luh3 Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Łuh, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)