Beniowa, cmentarz greckokatolicki

beniowa2016f Beniowa, krzyż ze starszej cerkwi, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, krzyż ze starszej cerkwi, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016e Beniowa, krzyże cerkiewne, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, krzyże cerkiewne, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016a Beniowa, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016g Beniowa, podstawa chrzcielnicy z symbolem ryby, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, podstawa chrzcielnicy z symbolem ryby, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016j Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016c Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016d Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016i Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)c
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)c
beniowa2016b Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
beniowa2016h Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
ben4 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben5 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben6 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben1 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben2 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben3 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben7 Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
ben15 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben14 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben18 Beniowa, miejsce po cerkwi, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, miejsce po cerkwi, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben16 Beniowa, cmentarz, nagrobek Oleksija Durkota rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, nagrobek Oleksija Durkota rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben17 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben19 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
ben20 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio2a Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio3aa Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio4 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio5 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio6 Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
benio7krz Beniowa, krzyż ze zwieńczenia poprzedniej cerkwi z roku 1779, 2006 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, krzyż ze zwieńczenia poprzedniej cerkwi z roku 1779, 2006 (fot. P. Szechyński)
ben13 Beniowa, miejsce po cerkwi i cmentarz, rok 2002 (fot. P. Szechyński)
Beniowa, miejsce po cerkwi i cmentarz, rok 2002 (fot. P. Szechyński)