Baligród, cmentarz wojskowy

01d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
02d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
03d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
04d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
05d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
06d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
07d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
08d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
09d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2014 (foto: P. Szechyński)
10d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)
11d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)
12d Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)
Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich w Baligrodzie, 2004 (foto: P. Szechyński)