Dźwiniacz Górny, cmentarze greckokatolickie

dzwiniacz2017a Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017g Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017c Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017b Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwin1 Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek J. Pisarczukowej, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek J. Pisarczukowej, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin2 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin3 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin4 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin5 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017d Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017f Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2017e Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2017 (foto: P. Szechyński)
dzwin6 Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin8 Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób symboliczny Marii Pierożek, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób symboliczny Marii Pierożek, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin7 Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, nagrobek J. Sikorskiego po przeniesieniu ze starszego cmentarza, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz młodszy, nagrobek J. Sikorskiego po przeniesieniu ze starszego cmentarza, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwin9 Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, 2016 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2006a Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006b Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek Anny Iwańczukowej, 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek Anny Iwańczukowej, 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006e Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek Wasila, Marii i Wasila Libacz, 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, nagrobek Wasila, Marii i Wasila Libacz, 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006f Dźwiniacz Górny, cmentarz, dolna część nagrobku Bogdańcia Kmita, 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, dolna część nagrobku Bogdańcia Kmita, 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006d Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, obecnie stoi na drugim cmentarzu, 2006 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, obecnie stoi na drugim cmentarzu, 2006 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2006i Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, grób Józefa Sikorskiego, 2006 (foto: P. Szechyński)
dzwiniacz2006c Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006g Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz2006h Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz1 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz10 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz12 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz13 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz14 Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2006 (fot. P. Szechyński)
dzwiniacz Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2003 (fot. P. Szechyński)
Dźwiniacz Górny, cmentarz, rok 2003 (fot. P. Szechyński)