Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi

zernica2014a Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014d Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014c Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014i Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014f Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014e Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014h
zernica2014g Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014b Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
zernica2014j Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)
Żernica Niżna, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2014 (foto: P. Szechyński)