Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi

solinka2019b Solinka cmentarz, czerwiec 2019 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2019 (foto: P. Szechyński)
solinka2019a Solinka cmentarz, czerwiec 2019 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2019 (foto: P. Szechyński)
solinka2010a Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010f Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010b Solinka cmentarz, czerwiec 2010, nagrobek z 1908r (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010, nagrobek z 1908r (foto: P. Szechyński)
solinka2010c Solinka cmentarz, czerwiec 2010, nagrobek z 1908r (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010, nagrobek z 1908r (foto: P. Szechyński)
solinka2010h Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010i Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010d Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010e Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010k Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010l Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka8 Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010j Solinka miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010g Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2010m Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
Solinka cmentarz i miejsce po cerkwi, czerwiec 2010 (foto: P. Szechyński)
solinka2004d Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
solinka2004c Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
solinka2004a Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
solinka2004b Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2004 (foto: P. Szechyński)
solinka2003a Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
solinka2003b Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
solinka2003c Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz greckokatolicki, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
solinka2003d Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2003 (foto: P. Szechyński)
Solinka, cmentarz i miejsce po cerkwi, lato 2003 (foto: P. Szechyński)