Łupków, cmentarz greckokatolicki i miejsce po cerkwi

lupkow2010a Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010b Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010c Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010d Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010e Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010f Łupków, cmentarz, Proboszcz (swiaszczennik) Teodor Grabiec 1866-1934 i Dimitrij Grabiec 1909-1912, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz, Proboszcz (swiaszczennik) Teodor Grabiec 1866-1934 i Dimitrij Grabiec 1909-1912, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010g Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010h Łupków, cmentarz, Józefa z Kiszlińców Wołosiecka, 26.02.1857 - 28.02.1896, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz, Józefa z Kiszlińców Wołosiecka, 26.02.1857 - 28.02.1896, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow1p Łupków, cmentarz, Józefa z Kiszlińców Wołosiecka, 26.02.1857 - 28.02.1896, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz, Józefa z Kiszlińców Wołosiecka, 26.02.1857 - 28.02.1896, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010z2 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010z1 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010n Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010o Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow13 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow11 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010i Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010j Łupków, krzyż w miejscu po cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, krzyż w miejscu po cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010k Łupków, krzyż w miejscu po cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, krzyż w miejscu po cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010l Łupków, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010m Łupków, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, krzyż ze zwieńczenia cerkwi, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010p Łupków, cmentarz, Jan Biernat, przodownik Straży Granicznej, 20.10.1898 - 12.04.1944, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz, Jan Biernat, przodownik Straży Granicznej, 20.10.1898 - 12.04.1944, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010s Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010t Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010r Łupków, cmentarz greckokatolicki, śp. Michał Trojczak, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, śp. Michał Trojczak, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010y Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010z Łupków, cmentarz greckokatolicki, śp. Anna Hołyk, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, śp. Anna Hołyk, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010u Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow2010w Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow8 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow7 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
lupkow22 Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Łupków, cmentarz greckokatolicki, 2010 (foto: P. Szechyński)
10051513 Łupków, cmentarz, rok 2004 (fot. P. Szechyński)
Łupków, cmentarz, rok 2004 (fot. P. Szechyński)