Kińczyk Bukowski

niedostępny dla turystów odcinek od źródeł Sanu przez Piniaszkowy, Opołonek, przełęcz Beskid Żydowski na Kińczyk Bukowski. Fotorelacja z jesieni 2005
kinczyk2005a Ukraiński słup graniczny, przy umownych źródłach Sanu (Studnik). Tu kończy się ścieżka W Dolinie Górnego Sanu, 2005 (foto: P. Szechyński)
Ukraiński słup graniczny, przy umownych źródłach Sanu (Studnik). Tu kończy się ścieżka W Dolinie Górnego Sanu, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005b Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005c Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005d Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005f Piniaszkowy, słupek dawnej granicy z Czechosłowacją, 2005 (foto: P. Szechyński)
Piniaszkowy, słupek dawnej granicy z Czechosłowacją, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005e Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
Pod Piniaszkowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005g Między Piniaszkowym a Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
Między Piniaszkowym a Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005h Między Piniaszkowym a Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
Między Piniaszkowym a Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005i Okolice Opołonka, z lewej tzw. sistiema, 2005 (foto: P. Szechyński)
Okolice Opołonka, z lewej tzw. sistiema, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005j Okolice Opołonka, tzw. sistiema, 2005 (foto: P. Szechyński)
Okolice Opołonka, tzw. sistiema, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005k Opołonek, słup graniczny na szczycie, 2005 (foto: P. Szechyński)
Opołonek, słup graniczny na szczycie, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005l Opołonek, na szczycie, 2005 (foto: P. Szechyński)
Opołonek, na szczycie, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005m Skała Dobosza pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
Skała Dobosza pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005n Skała Dobosza pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
Skała Dobosza pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005o Sistiema pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
Sistiema pod Opołonkiem, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005p Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005r Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005s Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
Okolica przełęczy Żydowski Beskid, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005t Czarrna Wilcha, 2005 (foto: P. Szechyński)
Czarrna Wilcha, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005u Czarrna Wilcha, 2005 (foto: P. Szechyński)
Czarrna Wilcha, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005w Podejście pod Kińczyk Bukowski, Rozsypaniec Stiński, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, Rozsypaniec Stiński, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005y Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z Podejście pod Kińczyk Bukowski, w tle Tarnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, w tle Tarnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z11 Podejście pod Kińczyk Bukowski, w tle Tarnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, w tle Tarnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z1 Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z2 Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Podejście pod Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z3 Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z4 Kińczyk Bukowski, pozostałości dawnych umocnień, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, pozostałości dawnych umocnień, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z5 Kińczyk Bukowski, widok w kierunku Tarnicy i Halicza, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, widok w kierunku Tarnicy i Halicza, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z6 Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z7 Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z8 Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z9 Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
Kińczyk Bukowski, 2005 (foto: P. Szechyński)
kinczyk2005z10 Między Kińczykiem a schronem nad Negrylowym, 2005 (foto: P. Szechyński)
Między Kińczykiem a schronem nad Negrylowym, 2005 (foto: P. Szechyński)