Żubracze, cmentarz

zubracze2005a Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005b Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005c Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005d Żubracze, cmentarz, nowy nagrobek Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, nowy nagrobek Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005e Żubracze, cmentarz, nowy nagrobek Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, nowy nagrobek Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005f Żubracze, cmentarz, starsza płyta nagrobkowa Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, starsza płyta nagrobkowa Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005g Żubracze, cmentarz, starsza płyta nagrobkowa Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, starsza płyta nagrobkowa Władysława ks. Giedroycia, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005h Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005i Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005j Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005k Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005l Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, cmentarz i miejsce po cerkwi, 2005 (fot. P. Szechyński)
zubracze2005m Żubracze, widok spod cmentarza, 2005 (fot. P. Szechyński)
Żubracze, widok spod cmentarza, 2005 (fot. P. Szechyński)