Habkowce, cmentarz greckokatolicki

habkowce1 Habkowce, krzyż ze zwieńczeń cerkwi z 1833r., 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, krzyż ze zwieńczeń cerkwi z 1833r., 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce2 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce4 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce10 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce3 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce5 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce6a Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce7a Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce8 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
habkowce9 Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)
Habkowce, cmentarz, 2007 (foto: E. Milczanowska)