Dwernik, cmentarz greckokatolicki

dwernik2006a Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
dwernik2006c Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
dwernik2006e Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
dwernik2006b Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
dwernik2006d Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)
Dwernik, cmentarz, rok 2006 (foto: P. Szechyński)