Prełuki, cmentarz i miejsce po cerkwi

preluki2009e Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009f Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobek na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009a Prełuki, nagrobki na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, nagrobki na cmentarzu grzebalnym, 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009b Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009c Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki2009d Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2009 (foto: P. Szechyński)
preluki6 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
preluki2008b Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008c Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008g Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008e Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008f Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008h Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2008d Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
prel11 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
prel10 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
prel9 Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2008 (foto: P. Szechyński)
preluki2003a Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
preluki2003b Prełuki, miejsce po cerkwi, krzyż ze zwieńczenia, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, krzyż ze zwieńczenia, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
preluki2003c Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, miejsce po cerkwi, rok 2003 (foto: P. Szechyński)
preluki2003d Prełuki, cmentarz, 2003 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2003 (foto: P. Szechyński)
preluki2008a Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Prełuki, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)