Stężnica, cmentarz i miejsce po cerkwi

ste2 Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste3 Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste1 Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, miejsce po cerkwi, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste4 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste5 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste6 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste7 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste8 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste9 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste10 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste11 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste12 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste13 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste14 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste15 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
ste16 Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)
Stężnica, cmentarz, 2008 (foto: P. Szechyński)