Tworylne

oraz przysiółek Tworylczyk. Dolina Sanu między Rajskiem a Zatwarnicą
tworylne2016a Tworylne, okolice cmentarza (foto: P. Szechyński)
Tworylne, okolice cmentarza (foto: P. Szechyński)
tworylne2016c Tworylne, okolice cmentarza (foto: P. Szechyński)
Tworylne, okolice cmentarza (foto: P. Szechyński)
tworylne2016b Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2016d Tworylne, aleja dworska (foto: P. Szechyński)
Tworylne, aleja dworska (foto: P. Szechyński)
tworylne2016g Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2016e Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2016 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2016 (foto: P. Szechyński)
tworylne2016f Tworylne, zagroda dla żubrów, 2016 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, zagroda dla żubrów, 2016 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013z Tworylne, zagroda dla żubrów, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, zagroda dla żubrów, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013a Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
tworylne2013b Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
tworylne2013d Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
Tworylne, droga do strony Krywego (foto: P. Szechyński)
tworylne2013c Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2013e Tworylne, prawdopodobnie podstawa krzyża pańszczyźnianego przy drodze do Tworylczyka, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, prawdopodobnie podstawa krzyża pańszczyźnianego przy drodze do Tworylczyka, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013f Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2013g Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2013p Tworylne, wejście do jednej z piwnic, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wejście do jednej z piwnic, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013h Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013i Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013j Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dawna zabudowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013k Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013l Tworylne, dzwonnica parawanowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dzwonnica parawanowa, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013m Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013n Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013o Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013r Tworylne, bobrowe rozlewiska, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, bobrowe rozlewiska, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013aa Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2013s Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013t Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013u Tworylne, stanowisko dla gadów i płazów, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, stanowisko dla gadów i płazów, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013w Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013q Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylne2013y Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2013za Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2010a Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2010b Tworylne, aleja dworska, 2010 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, aleja dworska, 2010 (foto: P. Szechyński)
tworylne2010c Tworylne, ruina stodoły dworskiej, 2010 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, ruina stodoły dworskiej, 2010 (foto: P. Szechyński)
tworylne2010d Tworylne, swojego czasu był tu uprawiany topinambur (foto: P. Szechyński)
Tworylne, swojego czasu był tu uprawiany topinambur (foto: P. Szechyński)
tworylne2010e Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2010f Tworylne, pozostałości zabudowy w dolnej części wsi w pobliżu Sanu, 2010 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości zabudowy w dolnej części wsi w pobliżu Sanu, 2010 (foto: P. Szechyński)
tworylne2010g Tworylne, pozostałości zabudowy w dolnej części wsi w pobliżu Sanu, 2010 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości zabudowy w dolnej części wsi w pobliżu Sanu, 2010 (foto: P. Szechyński)
tworylne2010i Tworylne, punkt widokowy na drodze Sękowiec - Rajskie, obecnie jest tam wiata i ławki, 2010 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, punkt widokowy na drodze Sękowiec - Rajskie, obecnie jest tam wiata i ławki, 2010 (foto: P. Szechyński)
tworylne2010j Tworylne, San (foto: P. Szechyński)
Tworylne, San (foto: P. Szechyński)
tworylne2010h Tworylne, San poniżej puktu widokowego (foto: P. Szechyński)
Tworylne, San poniżej puktu widokowego (foto: P. Szechyński)
tworylne2010k Tworylne, San (foto: P. Szechyński)
Tworylne, San (foto: P. Szechyński)
tworylne2010l Tworylne, bród przez San, można tędy dojść do drogi Sękowiec - Rajskie (foto: P. Szechyński)
Tworylne, bród przez San, można tędy dojść do drogi Sękowiec - Rajskie (foto: P. Szechyński)
tworylne2005a Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005b Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005c Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005d Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005g Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stodoły dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005e Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005f Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości stajni dworskiej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005h Tworylne, bobrowa tama, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, bobrowa tama, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005i Tworylne, dzwonnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dzwonnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005j Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wnętrze krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005k Tworylne, wejście do krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wejście do krypty grobowej na terenie dawnej cerkwi, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005l Tworylne, drzwiczki przy dzwonnicy, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, drzwiczki przy dzwonnicy, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005m Tworylne, krzyż na cerkwisku, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, krzyż na cerkwisku, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005n Tworylne, dzwonnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, dzwonnica, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005p Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005r Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne,schody strażnicy granicznej, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005s Tworylne, pozostałości, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005t Tworylne, pozostałości, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, pozostałości, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005o Tworylne, wnętrze jednej z piwnic, 2005 (foto: P. Szechyński)
Tworylne, wnętrze jednej z piwnic, 2005 (foto: P. Szechyński)
tworylne2005u Tworylne (foto: P. Szechyński)
Tworylne (foto: P. Szechyński)
tworylne2005w Tworylne, droga od Krywego (foto: P. Szechyński)
Tworylne, droga od Krywego (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013 Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013a Tworylczyk, wejście do piwnicy, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, wejście do piwnicy, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013b Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013c Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013d Tworylczyk, jedna ze starych piwnic, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, jedna ze starych piwnic, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013e Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
tworylczyk2013f Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)
Tworylczyk, 2013 (foto: P. Szechyński)