Berehy Górne, cmentarz greckokatolicki

berehy2010k Berehy Górne, cmentarz, 2010. Nagrobek Hrycia Buchwaka zmarłego w roku 1939 - wykonany przez niego samego (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, 2010. Nagrobek Hrycia Buchwaka zmarłego w roku 1939 - wykonany przez niego samego (foto: P. Szechyński)
berehy2010f Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010l Berehy Górne, cmentarz. Płyta nagrobna Hrycia Buchwaka syna Iwana, 1861-1939 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz. Płyta nagrobna Hrycia Buchwaka syna Iwana, 1861-1939 (foto: P. Szechyński)
berehy2010j Berehy Górne, cmentarz. Nagrobek Paraski Buchwak, żony Hrycia zmarłej w roku 1934 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz. Nagrobek Paraski Buchwak, żony Hrycia zmarłej w roku 1934 (foto: P. Szechyński)
berehy2010i Berehy Górne, cmentarz, 2010. Z prawej nagrobek Iwana Buchwaka, zm. 1897 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, 2010. Z prawej nagrobek Iwana Buchwaka, zm. 1897 (foto: P. Szechyński)
berehy2010h Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010d Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010g Berehy Górne, cmentarz, 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010b Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010e Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010a Berehy Górne, cmentarz i miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz i miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
berehy2010c Berehy Górne, cmentarz i miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)
Berehy Górne, cmentarz i miejsce po cerkwi, rok 2010 (foto: P. Szechyński)