Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki i ewangelicki

band5 Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2020 (foto: P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2020 (foto: P. Szechyński)
bandrow13 Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2020 (foto: P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2020 (foto: P. Szechyński)
bandrow15 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
band3 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
bandrow16 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
bandrow14 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
bandrow17 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
band4 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2020 (fot. P. Szechyński)
bandrow3 Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2006 (foto: P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2006 (foto: P. Szechyński)
bandrow1 Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2006 (foto: P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, miejsce po zborze ewangelickim, 2006 (foto: P. Szechyński)
bandrow4 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób pastora Franza Salfelda, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób pastora Franza Salfelda, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow5 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób pastora Franza Salfelda, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób pastora Franza Salfelda, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow2 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób grób Elise Straetz, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, grób grób Elise Straetz, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow6 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow7 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow8 Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Kolonia, cmentarz ewangelicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow11 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow9 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow12 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
bandrow10 Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Bandrów Narodowy, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)