...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

» Cmentarze i cerkwiska | Cmentarz w Beniowej

Beniowa - cmentarz i miejsce po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła z 1909r.

Beniowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. Stanowi jedną z 10 dawnych wsi tzw. bieszczadzkiego worka. Po polskiej stronie prowadzi tu znakowana ścieżka historyczno-przyrodnicza W dolinie górnego Sanu. Obecnie jest to teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Więcej o historii samej wsi: Beniowa - rys historyczny

Beniowa, miejsce po cerkwi Beniowa, miejsce po cerkwi w roku 2002
foto: P. Szechyński

Cmentarz i miejsce po cerkwi w Beniowej, położone są w dolnej części wsi, otoczone starodzrzewiem i położone w sąsiedztwie okazałej, charakterystycznej lipy. Dojście oznakowane.

Wzmianka o pierwszej cerkwi pochodzi z roku 1589. Z miejscem tym wiąże się legenda lokalnego zbójnika (beskidnika) Ołeksy Dowbusza, który w owej cerkwi miał ukryć swój poświęcony nóż. Następna cerkiew zbudowana została tu w roku 1779, była to filialna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła. Świątynia była drewniana, reprezentowała bojkowski typ cerkwi. Została rozebrana ok. roku 1926. Ostatnią cerkiew w Beniowej wzniesiono w 1909r., na południe od poprzedniej. Architektonicznie była bliźniaczo podobna do istniejącej do dziś cerkwi w Bystrem k. Czarnej.

Beniowa cmentarz Beniowa, cmentarz, rok 2006
foto: P. Szechyński

Cerkiew wzniesiono dzięki staraniom księdza Aleksego Chteja, parafian oraz firmy Rubinstein&Frommer. Firma ta była właścicielem lokalnych tartaków i prawdopodobnie nieodpłatnie dostarczyła drewno na budowę. Budynek cerkwi uległ zniszczeniu podczas I wojny światowej, jednak w roku 1919 udało się go wyremontować staraniem księdza Tymczuka. Cerkiew w Beniowej została spalona w roku 1947, wcześniej splądrowali ją żołnierze Ludowego Wojska Polskiego podczas wysiedleń w roku 1946. Ostatnim proboszczem był ks. Jan Diakuńczak (1935-46). Zachowała się podmurówka, krzyże ze zwieńczeń oraz cmentarz z kilkunastoma nagrobkami.

Beniowa cmentarz Beniowa, cmentarz, 2006
foto: P. Szechyński

Jednym z najbardziej dziś rozpoznawalnych symboli tego miejsca, jest kamienna podstawa chrzcielnicy z wykutym na boku symbolem ryby. Odnaleziono ją w roku 1990 podczas prowadzonych przez Stanisława Krycińskiego obozów remontowych pod nazwą "Nadsanie". Przy czym warto podkreślić, że została ona znaleziona na polu ok. 50m od cerkwi i nie była znana przedwojennym mieszkańcom. Sugeruje to, iż pochodziła z poprzedniej świątyni. Wolontariusze "Nadsania" wykonali wówczas prace remontowe z wykorzystaniem wybranych technik konserwatorskich na cerkwisku oraz przyległym cmentarzu. Prace przy kamiennej podstawie prowadzone były również w roku 2012 przez Stowarzyszenie "Magurycz". Remontowi poddano również krzyże ze zwieńczeń.

Dokładnie rzecz biorąc w dniach 31 maja - 3 czerwca 2012 "Magurycz" przeprowadził remont unikatowej kamiennej łodzi z wizerunkiem ryby (prawdopodobnie podstawa pod misę chrzcielną) z II poł. XIX w., oraz unikatowego cokołu krzyża przydrożnego fundowanego przez Iwana (?) Bat'ka w 1888 r., a także remont dwóch kutych żelaznych krzyży cerkiewnych z 1909 r., znajdujących się na cerkwisku. Dokończenie remontu przeprowadzono 27 września 2012 - wówczas nastąpił montaż wyremontowanych elementów.

Beniowa nagrobek na cmentarzu Beniowa, cmentarz, 2013
foto: M. Piela

W roku 1852 odnotowano we wsi trzy cmentarze: cerkiewny i dwa grzebalne. Dzisiejszy cmentarz położony jest bezpośrednio przy cerkwisku, ulokowany na północ i południe od niego, pozostałe dwa nie istnieją. Na kilku nagrobkach zachowały się inskrypcje. Południowa część cmentarza uległa zniszczeniu w latach 80.XXw., gdyż wówczas przeprowadzano tu barbarzyńską rekultywację terenu, przy użyciu materiałów wybuchowych.

Beniowa Nagrobek z kwiatem. Odrestaurowany w 1990 roku, 2005
foto: Zbyszek

Podczas prac w roku 1990 odnotowano 13 zachowanych nagrobków w tym 4 w całości kamienne, 3 mieszane (kamienny cokół z metalowym krzyżem) oraz 6 innych. Na cmentarzu w Beniowej przetrwały nagrobki z wykutym w piaskowcu symbolem dzbana i kwiatu. Dzban symbolizuje życie ziemskie, przyjmowanie i otrzymywanie. Kwiat natomiast jest symbolem piękna, a także nietrwałości i przemijania. Pomimo swojej krótkotrwałości kwiaty zapowiadają pojawienie się owocu, są więc symbolem nadziei. W swej symbolice związane są również z wiosną, budzeniem się nowego. Ze względu na promieniste ułożenie płatków może on mieć odniesienie do kultu solarnego (Holly, 2007).

Beniowa, nagrobek z kwiatem Nagrobek z kwiatem, październik 2013
foto: M. Piela

W roku 1992 staraniem leśniczego Antoniego Derwicha pracownicy BdPN wykonali ogrodzenie i ustawili tablicę informacyjną.

W latach 2012 - 2013 prace remontowe na cmentarzu w Beniowej były prowadzone przez Stowarzyszenie "Magurycz". Wyremontowano kute krzyże cerkiewne z roku 1909, postawę misy chrzcielnej z II połowy XIXw w kształcie łodzi z symbolem ryby oraz kilka nagrobków. Remont prowadzony był również przy cokole krzyża przydrożnego z 1888 roku, fundacji Iwana Bat'ka. Przy cmentarzu stoi obecnie nowa tablica informacyjna z krótkim rysem historycznym. Obok stolik i ławki turystyczne - dobre miejsce do odpoczynku na trasie ścieżki.

Więcej zdjęć cmentarza: Cmentarz w Beniowej - zdjęcia

Literatura:

1. Kryciński S. (red.), Augustyn M., Modrzejewski S., Szewc R., 1995, "Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Część 1 Gmina Lutowiska", BdPN, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Ustrzyki Górne-Warszawa.
2. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Warszawa 1995.
3. Holly G., "Stan zachowania zabytkowych cmentarzy chrześcijańskich na terenie 4. Bieszczadzkiego Parku Narodowego", Roczniki Bieszczadzkie nr 15 (2007).
5. Kalendarium NGK "Magurycz".

cmentarz w Beniowej Wejście na cmentarz w Beniowej, kwiecień 2014
foto: P. Szechyński
krzyż w Beniowej Beniowa, krzyż ze zwieńczenia starszej cerkwi, 2016
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, kwiecień 2014
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, kwiecień 2014
foto: P. Szechyński
krzyże z cerkwi w Beniowej Krzyże cerkiewne oraz podstawa chrzcielnicy po remoncie, październik 2013
foto: M. Piela
Podstawa misy chcielnej w Beniowej Podstawa misy chcielnej w Beniowej remontowana przez Stowarzyszenie "Magurycz", październik 2013
foto: M. Piela
Cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, październik 2013
foto: M. Piela
cerkiew w Beniowej Beniowa, szkic cerkwi na tablicy ustawionej przez BdPN, 2006
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, kamienna podstawa chrzcielnicy z symbolem ryby, 2006
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej. Krzyż ze zwieńczenia cerkwi oraz kamienna podstawa chrzcielnicy, 2006
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, 2006. Nagrobek z symbolem dzbana, niegdyś posiadał żeliwne zwieńczenie, które zostało skradzione w roku 1989
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, 2006
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej. Nagrobek Oleksija Durkota (zm. 1934)
foto: P. Szechyński
cmentarz w Beniowej Cmentarz w Beniowej, 2006
foto: P. Szechyński
Cerkwisko w Beniowej, krzyż ze zwieńczenia cerkwi Cerkwisko w Beniowej, 2006, krzyż ze zwieńczenia poprzedniej cerkwi z roku 1779
foto: P. Szechyński
» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2021