...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

Człowiek wciąż bywa szkodnikiem w lesie
14.02.2008

Taki wniosek nasuwa się po lekturze analizy szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie za rok 2007 roku. Najpoważniejszą pozycję szkodnictwa leśnego stanowiły jak zwykle kradzieże drewna z lasu państwowego, których ujawniono 469 przypadków (o 144 mniej niż w 2006 roku). Ogółem skradziono 1303 m3 drewna, z tego 82 % stanowiło drewno użytkowe a 18 % drewno opałowe. Jego wartość łączna to 202,7 tys. zł. Wykrywalność sprawców kradzieży drewna wyniosła 35% i była wyższa o 2% w porównaniu do roku poprzedniego.

Kierowcy quadów ujęci przez Straż Leśną Kierowcy quadów ujęci przez Straż Leśną podczas akcji
foto: Piotr Sochańczak (Nadleśnictwo Cisna)

Strażnicy leśni i leśniczowie nałożyli 632 mandaty karne za wykroczenia na łączną kwotę 35,8 tys. zł. Aż 450 mandatów nałożono za wjazd do lasu pojazdem silnikowym w miejsca niedozwolone a 95 mandatów za uszkadzanie drzew i krzewów. Ukarano też 36 sprawców zaśmiecania lasu i 16 zbieraczy owoców runa leśnego niedozwolonymi sposobami. Służba Leśna zanotowała w tymże roku 24 przypadki tzw. bezprawnego korzystania z lasu, których sprawcy odmówili przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Najczęściej były to niedozwolone wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi.

W 2007 roku ujawniono 19 przypadków kłusownictwa (11 mniej niż w 2006 roku). Przy użyciu broni palnej i wnyków kłusownicy zabili: 11 jeleni, 6 saren, 1 dzika i 1 bobra. Pracownicy Służby Leśnej zlikwidowali 652 wnyków z drutu i linek stalowych, 5 sideł na zwierzynę drobną, 3 samołówki na ryby, 1 potrzask i 1 harpun.
Spadek kłusownictwa może być efektem akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Leśną we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Łowiecką i Rybacką.
W roku ubiegłym na terenie RDLP w Krośnie doszło do 39 przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia a wartość spowodowanych strat wyniosła prawie 40 tys. zł. Przedmiotem kradzieży były głównie sadzonki (11 przypadków), ale też siatka ogrodzeniowa (5), materiały budowlane (3), złodzieje skradli też jedną rogatkę i jedno trofeum łowieckie.

Straż Leśna podejmowała działania akcyjne mające na celu utrzymanie ładu i porządku w miejscach zwiększonego ruchu turystycznego oraz eliminowanie nielegalnych wjazdów do lasu samochodami terenowymi i qadami, ograniczenie kłusownictwa i ochronę przeciwpożarową lasów. Okazuje się, że w czasie prowadzenia czynności służbowych przez pracowników Służby Leśnej miały też miejsce niebezpieczne zdarzenia.
W jednym z nadleśnictw w trakcie wykonywania czynności procesowych sprawca kradzieży drewna używał w stosunku do leśniczego słów obelżywych i zaatakował go siekierą. Leśniczy wezwał Straż Leśną i wówczas sprawca swą agresję przeniósł na strażników leśnych, sytuacja została opanowana dopiero po przyjeździe policji. Nikt nie doznał obrażeń, przeciwko sprawcy kradzieży i czynnej napaści został skierowany akt oskarżenia do Sądu.
W innym nadleśnictwie podczas zatrzymania przez Straż Leśną sprawców wyrębu i kradzieży drewna, doszło do użycia siły fizycznej i ataku siekierą w stosunku do interweniującego strażnika leśnego. Strażnicy obezwładnili napastników, skuwając ich w kajdanki. Sprawcy kradzieży drewna i czynnej napaści na strażników zostali skazani prawomocnymi wyrokami Sądu.

- Najpoważniejszym problemem w ostatnich latach stają się nielegalne wjazdy do lasu samochodami terenowymi i quadami - mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. - Proceder ten powoduje rozjeżdżanie leśnych dróg, szlaków turystycznych, niszczenie ściółki i poszycia oraz - co bardzo ważne - płoszenie zwierzyny w ich naturalnych ostojach. W tym roku w odniesieniu do tego typu wykroczeń leśnych będą prowadzone specjalne akcje prewencyjne.
Straż Leśna działa we współpracy z takimi służbami jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka i Straż Ochrony Przyrody.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2021